SANITETSKO VOZILO

  Pružamo usluge prevoza udobnim klimatizovanim sanitetskim automobilom sa medicinskom opremom i medicinskom pratnjom, po potrebi, u domaćem i međunarodnom saobraćaju.
Vozač posjeduje ŠENGENSKU  vizu.

Opširnije

 

  Laboratorijska dijagnostika

Opširnije

 Ultrazvučna dijagnostika

Opširnije

  SC DUNJIĆ d.o.o
Veleprodaja medisinskih sredstava

Opširnije

  SPECIJALISTIČKI CENTAR DUNJIĆ


SC DUNJIĆ d.o.o
Veleprodaja medicinskih sredstava

prim.dr Slavko Dunjić
direktor

 

Miloša Obilića 18,78 400 Gradiška, BiH
Tel: 00387 (0)51 810 740

Fax: 00387 (0)51 816 872

e-mail: scdunjic@gradiska.com

web: www.scdunjic.gradiska.com

 

 
 

Copyright ©SC Dunjić, Gradiška